İnşaat Sonrası Temizlik

İnşaat Sonrası Temizlik

İnşaat halindeki tüm projelerin açılış aşamasından önceki en önemli süreç inşaat sonu temizlik uygulamalarıdır. Burada esas olan inşaatı kaba kir ve atıklardan arındırırken kullanılan temizlik malzeme ve kimyasalların yapılan yatırımlara zarar vermeden dogru uygulamalar ile hizmet sunabilmektir.

Adviseist Limited hizmet üretim sürecini etkin bir şekilde denetleyerek bu yönlü olumsuzlukların oluşmamasını temel ilkelerinden saymaktadır.

İnşaat ve tadilat sonu temizlikte kullanılan kimyasallar, kazıma ve silme ekipmanları profesyonel ve etkili ürünlerdir. Temizlik personeli ürünlerin kullanım yerleri ve kimyasalların karışım oranları başta olmak üzere diger birçok konu da eğitimli ve deneyimli olmak durumundadır.

Planlama, Organizasyon ve Teknik Donanım Ekip Verimliliği ve İş Kalitesini Arttıran Diger Önemli Faktörlerdir.

Çalışanların faaliyet yürütürken kişisel koruyucularla donatılmış olmaları ve iş yeri güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun çaışmaları hem kendi iş güvenlikleri hem de diger çalışanların iş güvenliklerini sağlamada iş kazası risklerine karşı sıfır töleransla iş yapabilme avantajını sağlayacaktır.

Adviseist Limited İnşaat Sonu Temizlik Faaliyetleri Yürütürken Yukarıdaki Genel Çerçeve İçerisinde Hizmet Vermektedir.

Adviseist Limited Temizlik Sorunlarına Profesyonel Çözümler Sunar...

inşaat sonrası temizlik, tadilat sonrası temizlik, inşaat sonu temizlik hizmetleri

inşaat sonrası temizlik
  • 0542 581 41 31Arayın
  • info@adviseist.comYazın
  • Merve Mah. Bahçelievler Cad. No:66/3
    Sancaktepe / İstanbul